Ett arrangemang av KiN – Konstnärer i Norrbotten

Ledsamt beslut. Konstrundan 2020 är inställd pga Corona-pandemin, för besökarnas och konstnärernas säkerhet.

Vi erbjuder istället digitala konstupplevelser och möjlighet att kontakta konstnärerna bakom verken på Konstlagret.k-i-n.se

 

Välkommen till DIGITALA Konstrundan i Norrbotten
Besök https://www.instagram.com/explore/tags/konstrundan_bd_2020/
eller följ taggen på INSTAGRAM: #konstrundan_bd_2020

 

 

TACK till våra sponsorer 2019