Ett arrangemang av KiN – Konstnärer i Norrbotten

KONSTRUNDAN 2022 är inställd!

Ledsamt beslut. Konstrundan 2022 är inställd pga Corona-pandemin, för besökarnas och konstnärernas säkerhet.

Vi erbjuder istället digitala konstupplevelser och möjlighet att kontakta konstnärerna bakom verken på Konstlagret.k-i-n.se

 

Välkommen till DIGITALA Konstrundan i Norrbotten, 2020
Besök https://www.instagram.com/explore/tags/konstrundan_bd_2020/
eller följ taggen på INSTAGRAM: #konstrundan_bd_2020

Digitala Konstrundan 2021 kan du uppleva from sista helgen i maj…
Besök https://www.instagram.com/explore/tags/konstrundan_bd_2020/
eller följ taggen på INSTAGRAM: #konstrundan_bd_2020

 

 

TACK till våra sponsorer 2019