OM KONSTRUNDAN

KiN – Konstnärer i Norrbotten ( www.k-i-n.se >> ) arrangerar Sveriges nordligaste och till ytan största konstrunda. Den inträffar alltid den sista helgen i maj, både lördag och söndag, kl.11-16.

I år, 2023, arrangeras Konstrundan för nittonde gången sedan starten 2002. År 2020 och 2021 ställdes konstrundan in på grund av den rådande pandemin.

Mikael Dysholm och Kenneth Mikko ställde ut på tågstationen i Haparanda, 2022.

Med KONSTRUNDAN vill vi
skapa ett unikt tillfälle för allmänheten att på ett spontant och opretentiöst sätt ta del av länets konst och att möta och samtala med länets konstnärer i deras arbetsmiljö.
visa på den norrbottniska konstens bredd.
öka intresset för konsten och den konstnärliga arbetsprocessen hos alla; barn och unga samt vuxna och invandrare.