OM KONSTRUNDAN

KiN – Konstnärer i Norrbotten ( www.k-i-n.se >> ) arrangerar Sveriges nordligaste och till ytan största konstrunda. Den inträffar alltid den sista helgen i maj, både lördag och söndag, kl.11-16.

I år arrangeras Konstrundan för artonde gången sedan starten 2002.
År 2020 och 2021 ställdes konstrundan in på grund av den rådande pandemin.

Med KONSTRUNDAN vill vi

skapa ett unikt tillfälle för allmänheten att på ett spontant och opretentiöst sätt ta del av länets konst och att möta och samtala med länets konstnärer i deras arbetsmiljö.
visa på den norrbottniska konstens bredd.
öka intresset för konsten och den konstnärliga arbetsprocessen hos alla; barn och unga samt vuxna och invandrare.