OM KONSTRUNDAN

KiN – Konstnärer i Norrbotten ( www.k-i-n.se >> )
arrangerade 2019 sin konstrunda för sjuttonde gången sedan starten 2002.
Det är Sveriges nordligaste och till ytan största konstrunda och inträffar alltid den sista helgen i maj, både lördag och söndag, kl.11-16.

Med KONSTRUNDAN vill vi
skapa ett unikt tillfälle för allmänheten att på ett spontant och opretentiöst sätt ta del av länets konst och att möta och samtala med länets konstnärer i deras arbetsmiljö.
visa på den norrbottniska konstens bredd.
öka intresset för konsten och den konstnärliga arbetsprocessen hos alla; barn och unga samt vuxna och invandrare.

Hitta till KONSTRUNDAN 2019
Kolla kartan. Du klickar på de platser eller konstnärer du vill besöka.
Konstnärerna skyltar med vimplar och visar vägen till sina olika utställningar.

TACK till våra sponsorer 2019